Un compromís de Qualitat, Flexibilitat y Exigència